Společnost Krajská zdravotní, která sdružuje největší nemocnice v našem kraji a jejíž síť se má během následujících let rozšiřovat o další nemocniční zařízení, prodělala během uplynulého roku několik zásadních, především personálních změn.  Nové krajské vedení (ve složení hnutí ANO, ODS a SPOJENCI) vyměnilo nejdříve celé představenstvo Krajské zdravotní, které do té doby vedli komunisté, a obměnilo jej za nové tváře, z nichž nejvýraznější je bezesporu bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.. Právě na jeho angažmá v této společnosti, která je stoprocentně vlastněná krajem, jsme již v minulosti s Piráty upozorňovali, coby na podezřelou trafiku pro exministra ze strany jeho spolustraníka – současného hejtmana Schillera. Adam Vojtěch přitom již jednou v řízení zdravotnictví během krize neobstál.

Krajská zdravotní v uplynulém roce proslula zejména kauzou spjatou s vyplácením odměn, které si dnes již bývalé představenstvo vč. bývalého ředitele společnosti vyplatilo před svým odchodem, a jejichž hodnoty dosahovaly až 2 milionů korun. Celé záležitosti se nyní věnují právníci, neboť vyplacení odměn bylo mimo jiné zdůvodňováno dokončením převodu litoměřické nemocnice, která je stále ještě ve vlastnictví města, pod Krajskou zdravotní. Tento proces však zdaleka není dokončen. Pakliže se prokáže, že si tito členové vyplatily tučné odměny bez protiplnění, bude nové vedení společnosti vyžadovat jejich navrácení.

I přes finanční krizi, která na krajské subjekty rovněž dopadá, a která odhaluje mezery zejména v současném nedostatečném financování našeho zdravotnictví, zvažuje nové vedení kraje změnit systém odměňování nových členů orgánů Krajské zdravotní. Zatímco nyní je předsedovi představenstva vyplácena paušální odměna ve výši 95 410 Kč, místopředsedovi cca 60 000 Kč a členům, vč. již zmíněného exministra Vojtěcha okolo 40 000 Kč, jejich odměna by se dle nově zamýšleného systému mohla zvýšit dle výkonnosti a prosperity firmy. 

Přestože na způsobu odměňování dosud nepanuje shoda a Rada kraje nad tímto bude ještě jednat, z obou popsaných situací je zřejmé, že vyplácení odměn, které míří z veřejných prostředků představitelům orgánů Krajské zdravotní, z nichž někteří kromě funkce v jejím představenstvu zastávají i další jinou veřejnou politickou funkci, by mělo probíhat skutečně dle co nejspravedlivějšího systému a mělo by odrážet finanční realitu, se kterou otřásla zejména probíhající koronavirová krize. Transparence v nakládání s veřejnými prostředky je nejlepším řešením  v boji proti jejich plýtvání či podezření na neefektivní nakládání s nimi. Proto se do budoucna budeme snažit o to, aby se Krajská zdravotní stala transparentní organizací tak, jak navrhujeme u všech společností vlastněných samosprávami a doufat, že nové krajské vedení bude mít při uvažování nad novým systémem odměn na paměti odpovědnost za efektivitu v nakládání s veřejnými prostředky. K nespravedlivým či naddimenzovaným odměnám nesmí docházet. 

Pro srovnání: výše platu a odměn v roce 2017 | zdroj