Zastupitelstvo města Mostu (ZmM) zamítlo návrh koalice Pirátů a Zelených zařadit na program jednání bod k plánované rekonstrukci Repre. 

V rámci bodu jsme plánovali navrhnout usnesení, ve kterém ZmM ukládá Radě města Mostu předložit souhrnný materiál k plánované rekonstrukci kulturně vzdělávacího centra Repre, se kterým budou členové zastupitelstva seznámeni v rámci samostatného bodu na následujícím jednání ZmM.

Rekonstrukce budovy Repre je jednou z největších investičních akcí v historii Statutárního města Mostu. Plánovaná investice může výrazně ovlivnit finanční možnosti města, a to i v souvislosti s probíhající epidemií COVID – 19. Zmiňovaný projekt a jeho kvalitativní provedení zároveň výrazně promluví do budoucí podoby centra a jeho funkčního využití. V rámci informační kampaně se uskutečnilo jedno informační setkání, které zastupitele seznámilo pouze se základní podobou převážně exteriéru. Doposud nebyla představena podoba interiérů, funkční využití objektu, podrobná etapizace rekonstrukce a finanční krytí celého projektu.

Pan primátor přislíbil pracovní setkání, které se problematice rekonstrukce Repre bude věnovat a jehož se zúčastní i zástupci našeho klubu. Toto setkání by mělo proběhnout 10. března 2021. 

Jedním z úkolů, které jsme si vzali za své, je politiku více otevřít a přiblížit lidem. Z toho důvodu jsme celou záležitost chtěli projednat na jednání zastupitelstva, které je přístupné všem občanům. Za situace, kdy opozici není umožněno zařadit bod na program, to bohužel není možné. Naši zástupci v pracovní skupině ovšem budou občany nadále informovat o stavu plánované rekonstrukce a hájit jejich zájmy. 

Hlasování členů ZmM