Jarní zastupitelstvo přineslo ukázku pestrého bujení aktivit našich vládnoucích zastupitelů a radních – jen ne vždy z nich má člověk radost. Oproti rozkvétající přírodě, která aspoň kompenzuje tuto nechutnou pachuť moci.

Bod 3) – Interpelace – možnost zeptat se radních a vedení města na cokoliv z agend, které v rámci samostatné působnosti řeší

Ptali jsme

  • proč, když byla zakoupena technika za 500 tisíc Kč, stále není zastupitele slyšet a tudíž, proč nemáme mikrofony? Kdo sledujete on-line přenos nebo záznam, jistě jste si všimli, že kvalita zvuku je úděsná. Současně obě kamery snímají prostor tak, že nás nezabírají ani v případě, že máme slovo a k něčemu vystupujeme.

Odpověď tajemníka: zvuk je dobrý, takhle si zastupitelstvo techniku odhlasovalo, on-line sleduje 11 lidí a pro ty nemá cenu cokoliv zlepšovat! A co byste chtěli? Aby byla kamera namířena přímo na vás?

Náš argument: i 11 lidí jsou občané města a mají právo na kvalitní přenos!

Proto argument množstvím sledujících je hloupý a ignorantský. Je tristní, jaká je kvalita přenosu při investici půl miliónu korun z veřejných prostředků!

Pan tajemník a vedení města asi zapomíná, že jsou placeni z veřejných peněz, tedy daní všech slušných občanů a zastupitelská demokracie je službou veřejnosti, která má mít možnost ji kontrolovat. Opět tedy arogance moci a hlouposti.

  • kolik inkasovala společnost Clean Energy Advisory s.r.o. za zprostředkování nového výběrového řízení na dodavatele energií, když jí vybraný poskytovatel na konci roku 2021 zkrachoval?

Odpověď tajemníka(jež má tuto agendu na starosti): 150 tis Kč

Naše námitka: ve smlouvě je uvedeno, že odměna je 110 tis. za zadávací dokumentaci a dalších 110 tis. Kč za provedení zadávacího řízení. Tajemník: evidentně zmaten nevěda, že to ve smlouvě takto je, počal nesrozumitelně vysvětlovat, že to přece říkal.

Oponujeme, že nikoliv, že říkal 150 tis. ale dle smlouvy měli obdržet 220 tis. Kč.

Nakonec jsme se dopracovali toho, že máme pravdu a společnost inkasovala opravdu 220 tis Kč, o což se nám tedy energie ještě prodražila.

Bohužel toto faux paux v zápise nenajdete. V záznamu ale určitě ano, a když nastražíte uši a dáte volume na max, tak to možná i uslyšíte 🙂

Obecně je zvláštní, že i přesto, že se tento prostředník na výběr dodavatele neosvědčil a vybral sice levného, ale nespolehlivého dodavatele, který zkrachoval, stejně s ním město stále udržuje smlouvu a energie od nového dodavatele se prodražila ještě o provizi tohoto prostředníka.

Přitom energie se dají nakupovat i bez něj, formou přímého výběrového řízení. Ale to by asi evidentně odbor pana tajemníka nezvládl.

  • “Pane radní Hakle, je dle Vašeho názoru (gesce životního prostředí) v pořádku, že si pan Losenický (pověřený kontrolou splnění podmínek smlouvy o dotaci) nepamatuje co a koho kontroloval, nic si nezapsal, takže si vybavuje z 20 kontrolovaných subjektů 3? Nicméně může odpřisáhnout, že vše bylo v pořádku a na základě takto provedené kontroly město vyplatilo z veřejných peněz Skládce Tušimice více než 5 mil. korun!”

Odpověď pana Hakla: „Panu místostarostovi věřím, stejně jako městu, že postupovalo dle zákona.“ Ta vzájemná důvěra je opravdu zarážející, zvláště když na jejím základě proudí milióny z veřejných peněz soukromým subjektům. Ale tento argument není ojedinělý. Vlastně je dost častý.

Při našem pozastavení se nad naprosto nedostačujícími podklady Nemocnice Kadaň při žádosti o dotaci od města ve výši 20 mil. Kč jsme si vyslechli, že přece panu řediteli věříme a proto žádné podklady (třeba na co peníze použije a na co použil ty, co již v minulosti dostal) nepotřebujeme.

Bod 11) – Dotace plaveckému klubu TJ Slavie Chomutov

Některým našim sportovním klubům nebyla dotace poskytnuta, i přesto, že dávno existují, ale tomuto klubu se dává 200 tis. Kč i přesto, že ještě jeho kadaňská pobočka oficiálně neexistuje, nežádá na oficiálním formuláři a požaduje kompletní dofinancování pouze od města Kadaň.

Nemáme problém podpořit sportovní aktivity a plavání obzvláště, ale chceme, aby přístup k žadatelům a podmínkám, které musí splnit byl jednotný a spravedlivý.

Bod 15) – Dispozice s nemovitým majetkem

Tento bod obsahoval 16 různých záměrů převodů, koupí a prodejů nemovitostí.

Za zmínku jistě stojí prodej pozemku v katastrálním území Úhošťany, kde si pan radní Hakl přikupuje pozemek sousedící se zahradou, kterou již vlastní. Samozřejmě nebylo by na tom nic neobvyklého, kdyby cena, za kterou je pozemek městem nabízen je 173 Kč/m2 což je cena neobvykle nízká. Ceny pozemků podobného charakteru v této lokalitě se pohybují minimálně v dvojnásobné výši. Kdo sleduje trh s realitami ví, že ceny pozemků u rodinného domu se pohybuje okolo 300 – 500 Kč za m2.

Vyžádali jsme si znalecký posudek, ze kterého vzešla odhadní cena. Bohužel nebyl součástí podkladů k tomuto bodu.

Další bod byl velmi kontroverzní a upozorňovali jsme na něj před zasedáním zastupitelstva prostřednictvím sociálních sítí.

Jedná se o převod pozemků na stavbu rodinných domů v lokalitě Pokutice. Jde o plochu téměř 22 000 m2 z čehož předmětem převodu v rámci tohoto bodu je plocha 4 370 m2 v hodnotě 706 770 tis. Kč.

Dle zpracovaného znaleckého posudku byla jednotková cena stanovena na 161,77 Kč/m2.

Cena je opět významně nižší než cena v místě obvyklá, která se pohybuje minimálně na dvojnásobné výši.

Navíc město část těchto ploch v roce 2021 nabízelo v dražbě veřejnosti, a vyvolávací cena byla 540,- Kč/m2. Posudek, ze kterého cena vzešla, nebyl součástí podkladových materiálů. Nebyl nám objasněn takto významný rozdíl mezi cenou stanovenou pro veřejnou dražbu a cenou pro bezplatný převod na Nemocnici Kadaň s.r.o.

Jsme zásadně proti převodu pozemků na tento subjekt. Nemocnice se má starat o zdraví občanů a o to aby byla zajištěna kvalitní zdravotní péče. To se bohužel neděje a na péči v tomto zařízení slýcháme mnoho stížností a bohužel máme i špatné osobní zkušenosti. Současně máme informace od zdravotnického personálu, že atmosféra v nemocnici je velmi napjatá.

Za této situace a při současném úvěru 270 mil. Kč, který si nemocnice vzala na rekonstrukci operačních sálů, je další takto developersky složitý projekt naprosto nepřípustný. Nemluvě o tom, že banka přehodnotila kredibilitu Nemocnice a zdvojnásobila dobu ručení městem, jak [jsme již předem upozorňovali (https://kadan.pirati.cz/aktuality/nemocniceadomy.html).

Ředitel argumentuje potřebou nabídky bydlení pro personál nemocnice. To je ale možné zajistit mnohem jednodušším způsobem, na pozemcích města určených k výstavbě, v lokalitě Zadní Vinohrady. Navíc zde je projekt zcela pod dozorem města. Nemocnice prostě není developer a toto není činnost, pro kterou byla zřízena!

Považujeme za amatérské, že součástí ani jednoho bodu nakládání s majetkem města nejsou podklady prokazující, na základě čeho byla stanovena jednotková cena. Dokonce nám nebyla ani dostatečně umožněno do těchto podkladů dodatečně nahlédnout. Naopak jsme byli tlačeni k předložení našeho odhadu, který nám zpracoval náš znalec.

Vedení města si zřejmě neuvědomuje, že ono je tím, kdo musí obhájit svůj postup při stanovení ceny, ono předkládá a ono je povinno k tomu předložit všechny potřebné podklady!

Fraška, ve kterou se projednávání tohoto bodu zvrtlo je jen ukázkou a důkazem naprosto nekonstruktivního a arogantního přístupu vedení města. Opět pobouření nad tím, že se opozice ptá a zajímá se.

Na celé věci je nejkurióznější to, že jsme neustále osočováni z nedůvěry vůči jednotlivým zástupcům města. Když ale dojde na argumenty a důkazy, že je opravdu vše v pořádku, tak je velmi obtížné se k nim dostat. Tento postup nás jen utvrzuje, že naše podezření jsou oprávněná. Chování k nám jako (i když) opozičním zastupitelům je naprosto nedůstojné tohoto orgánu a mnohdy i jednotlivým jeho členům. Ale to je patrné i z našeho záznamu celého jednání.

Posledním sporným případem nakládání s peněžními prostředky města je výkup tří bytových jednotek v ulici Chomutovská pro potřeby tzv. prostupného sociálního bydlení (např. od firmy SASME).

Město vykupuje za 20 – 36 tis. Kč/m2 a v roce 2020 prodalo ve stejné lokalitě byt za 6 tis. Kč/m2, tedy min. trojnásobný rozdíl.

Ale proč ne, když to jde z dotací, že?

A že by za takové ceny mohli mít místo 3 bytů 5, to asi taky nikoho netrápí.

Je nám líto, že se město nepoučilo z minulosti, kdy prodávalo byty za nízké ceny a nyní je nuceno je odkupovat zpět za tržní cenu a dělá stejnou chybu, kdy převádí zdarma pozemky v Pokuticích Nemocnici a za pár let je může při finančních potížích Nemocnice vykupovat zpět za vysokou tržní cenu.


Výpis usnesení ze zápisu 16. zastupitelstva Kadaň

Videozáznam z jednání 16. zastupitelstva Kadaň

Záznam zastupitelstva města Kadaň

16. zastupitelstvo města Kadaně | Piráti Kadaň

Doslovný přepis jednání

Jak vidíte sami – ostuda města.

Záznamy z jednání ZM Kadaň jsou pořizovány za účelem zákonného práva informovanosti občanů města.

Budou upraveny pouze v případě nutné ochrany osobních údajů anonymizací a budou archivovány na tomto webu po dobu funkčního období našich zastupitelů.

Přítomní účastníci veřejného jednání ZM mají právo na podávání námitek proti takovému zpracování ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů či podání stížnosti u dozorového úřadu.

Pokud máte pocit, že je na záznamu něco, co by tam ze zákona být nemělo – napište nám na naše kontakty, děkujeme.