Dle toho jak Město Kadaň „hospodaří“ s nemovitým majetkem, to vypadá, že když nejste radní, lékař v Nemocnici Kadaň nebo člen ODS musíte se připravit, že pozemek vás přijde 3x dráž než tyto „vyvolené“. Dokazuje to pár příkladů prodejů, převodů a nákupu nemovitostí, které se schvalovaly v rámci posledního zasedání zastupitelstva 31. března 2022.

Před březnovým zastupitelstvem jsme informovali o velmi sporném převodu městských pozemků v Pokuticích na Nemocnici Kadaň s.r.o..

Bohužel nakonec se díky jednotnému hlasování ODS schválil převod jejich části o celkové výměře 4 369 m2 v hodnotě 706 770,- Kč. Účel převodu, kterým je stavba domů pro “klíčové” zaměstnance nemocnice s ohledem na současnou situaci v nemocnici, která má problém udržet péči o pacienty na odpovídající úrovni a současně se pustila do rozsáhlé rekonstrukce operačních sálů, je více než zarážející. Udělat z nemocnice developera se všemi důsledky, které to s sebou nese v současné nejisté době je dle nás extrémně riskantní a nezodpovědné.

Další zarážející okolnost je cena pozemků, které jsou předmětem převodu. Dle znaleckého posudku byla stanovena na 161,8 Kč/m2 což je nestandardně nízká cena. Stejné pozemky totiž město nabízelo v roce 2020 občanům města prostřednictvím dražby za 440,- Kč/m2, což bylo důvodem velmi malého zájmu veřejnosti. Zajištění inženýrských sítí bude s ohledem na lokalitu a reliéf pozemků poměrně problematické. Náklady na zasíťování všech ploch určených pro stavbu rodinných domů se odhadují na více než 18 miliónů korun. I přesto byla stanovena cena téměř 3x vyšší než je cena současná, přičemž na pozemcích nedošlo k žádné změně.

Souvisejícím zajímavým faktem je skutečnost zřejmá z veřejně dostupných zdrojů, kdy pozemek sousedící s nyní převáděnými (z pohledu územního plánu ve stejné lokalitě) prodalo Město Kadaň v roce 2015 za 144,9 Kč/m2. Ten samý pozemek byl následně prodán v roce 2019 za 371,8 Kč/m2 a dle současného posudku by měl opět hodnotu jen 161Kč/m2. Podobný efekt horské dráhy, který zmiňujeme u výše převáděných pozemků. Pro účely dražby cena 440,-/m2 a ten samý pozemek pro účel převodu na nemocnici a stavbu rodinných domů pro lékaře pouze 161,- Kč/m2. Vypadá to buď na realitní krizi biblických rozměrů, nebo na amatérismus vedení města, které nemá aparát ani systémové nastavení k tomu, aby mohlo obezřetně, po náležitém průzkumu trhu a transparentně nakládat se svým nemovitým majetkem. Nebo-li nakupuje draho šunt, prodává levně kvalitní pozemky.**

Zajímavý je též nákup pozemku panem radním Haklem, který rozhodnutím zastupitelů z ODS přikoupil pozemek v Úhošťanech o výměře 227 m2 za 39 250,- Kč. Jednotková cena za m2 je tedy 173 kč/m2. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku, který nezohlednil průzkum trhu a opírá se o z klobouku vytažené tři převody, které jsou časově a funkčně naprosto nesrovnatelné s pozemkem pro zahradu rodinného domu pana radního. To vede k chaotickému a odborně nezdůvodnitelnému „koeficientování“, aby to vyšlo …pro p. Hakla o dost níž.
Kdo se někdy zajímal o ceny obdobných pozemků ve stejných lokalitách, nebo je v poslední době koupil, ví, jak se ceny pohybují. Jen pro zajímavost vybrané ceny naprosto srovnatelných pozemků z roku 2021 v okolí: obdobná zahrada (p.č. 97 a p.č. 98) rodinného domu v Úhošťanech byla prodána sousedovi za 774 Kč/m2. V Brodcích obdobná zahrada (pč. 518/1 a p.č. 518/2) k rekreační chalupě za 699,30 Kč/m2 .

Další neméně zajímavá transakce se týkala výkupu bytových jednotek v ulici Chomutovská, které město hodlá nabídnout v rámci prostupného bydlení sociálně slabým obyvatelům z Prunéřova. Zatímco před pár lety (2020) prodávalo Město Kadaň byt v této lokalitě o výměře 53 m2 za 333 tis. Kč, na březnovém zasedání se odsouhlasil výkup 3 bytových jednotek podobné výměry za ceny násobně vyšší. Nejvyšší cena je 1 550 tis. Kč za jednu bytovou jednotku, kterou prodává SASME Reality s.r.o. I při zohlednění vývoje cen na trhu a pravděpodobně rozdílného technického stavu bytových jednotek je rozdíl cen téměř čtyřnásobný. Navíc otázkou zůstává, proč se město zbavuje takto levně svého majetku, když ho následně potřebuje a musí draho nakupovat zpět? Nemá snad žádnou koncepci bydlení, která by měla tyto potřeby dlouhodobě plánovat a určitý bytový fond si udržovat?

Vyžádali jsme si znalecké posudky ke všem zmiňovaným transakcím. Bohužel ač by měly, nebyly součástí podkladových materiálů při schvalování těchto bodů. Dokonce jsme se ani z materiálů na místě nedozvěděli jednotkovou cenu za m2.

Zvláštní. Přitom to je, dle nás, na hospodaření s nemovitostmi města to nejzásadnější. Když jsme je po 14 dnech obdrželi, důvod, proč nejsou součástí podkladů je, jak popisujeme, zřejmý!

Budeme požadovat vysvětlení od zodpovědných zástupců města. Současně jsme podali podnět k Ministerstvu vnitra pro přezkoumání přijatého usnesení, bez dostatečného odůvodnění a podkladů.