Po pracovní návštěvě Ústeckého kraje se ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš zastavil v příjemné restauraci v centru Teplic, kde se právě konala schůze místního sdružení Pirátů. V uvolněné velmi přátelské atmosféře se diskutovala lokální témata napříč obory. Středem pozornosti byly především předchozí ministrovy zastávky jeho pracovní cesty do regionu.

 

 

 

 

 

Během dne ministr navštívil Dubí, kde si prohlédl kostel ve stylu benátské gotiky, nejseverněji položenou stavbu tohoto typu. O možnostech, jak stavbu udělat spolu se zdejšími lázněmi lákadlem pro návštěvníky, hovořil se zástupci vedení města v čele s Pirátem Vítkem Rousem, místostarostou Dubí.

 

 

 

S ním a další radní města Dubí Pirátkou Šárkou Rousovou navštívil sociálně vyloučenou lokalitu Pozorka, kde se věnovali otázkám bydlení a sociálního začleňování, stejně jako dalším možnostem, jak tuhle lokalitu rozvinout a jak vyřešit místní problémy. V lokalitě si ministr prohlédl i bývalou školu, kde je v plánu zařídit sociální bydlení.

 

Ještě před cestou po kraji úřadoval Ivan Bartoš ve své kanceláři v Pařížské ulici v Ústí nad Labem, kde se setkal s několika místními a několika Pirátskými politiky. Na sociálních sítích pak komentoval schůzky jako inspirativní”.

 

 

Ivan Bartoš  sedí ve své kanceláři u stolu a proti němu sedí jiný muž
Smějící se Ivan Bartoš se skupinou mužů v Dubí