21. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje proběhlo v pondělí 24. 4. 2023. Hned na začátku byl do čela Návrhové a volební komise zvolen předseda krajského sdružení Pirátů Vladimír Vlach.

Jen o pár chvil později, při projednávání Zprávy o činnosti Rady Ústeckého kraje, vzrušila sál odpověď jednoho z radních na otázku k billboardové kampani, která v kraji právě probíhá a která zobrazuje členy Rady a hejtmana. Kampaň platí kraj a bude stát více než milion korun. Další pochybnosti o férovosti kampaně vzbuzuje fakt, že skončí těsně před volbami.

Velmi zajímavým bodem na programu bylo předložení a schválení úpravy pravidel pro vyplácení mimořádných odměn pro řadové členy zastupitelstva. Návrh inicioval a spolupodílel se na jeho vzniku pirátský předseda Kontrolního výboru Jiří Baudis. Proti minulosti je to posun k větší transparentnosti. Konečně se bude na základě jasně stanovených pravidel a parametrů zohledňovat reálný přínos zastupitele nebo zastupitelky pro kraj a odměny nebudou vypláceny plošně z libovůle vedení kraje. Úprava je rozdělena do dvou částí, jedno je textový podklad, kde svoji práci ohodnotí ve třech kategoriích sami zastupitelé. Druhou částí je pak číselný podklad, který se váže na docházku zastupitele v jednotlivých orgánech kraje. Finální hodnocení obou podkladů pak provedou společně předsedové kontrolního a finančního výboru. Úprava zároveň mění harmonogram tak, aby se odměny vždy vyplácely s koncem daného volebního období. Následně byly upraveny i zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách.

V dalším projednávaném bloku Piráti podpořili rozdělení financí v rámci projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, v němž poskytli různě vysoké dotace např. Žatecké Dočesné, kadaňskému Císařskému dni nebo litoměřické Zahradě Čech. Rekordní částka 18 mil. korun poputuje na plánovaný Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě, od něhož si zastupitelé slibují masivní propagaci kraje.

V sociální oblasti zmiňme za všechny vyhlášení 2. kola programu podpory sociálního podnikání nebo vyhodnocení žádostí o podporu aktivit a prezentace národnostních menšin. Následovala podpora kultury. Peníze se rozdělovaly hned v několika programech na obnovu památek, ale také např. v programu podpory regionální kulturní činnosti. Zcela naopak dopadla dříve plánovaná výstavba muzea automobilů Praga. I hlasy Pirátů bylo odstoupeno od smlouvy mezi vlastníkem historických automobilů a krajem. Hlavním argumentem se stala skutečnost, že výroba legendárních vozů nikdy neměla žádnou spojitost s naším krajem a proto by bylo vhodnější hledat místo pro umístění takového muzea v okolí Prahy, kde se auto původně vyrábělo.

Školství se zastupitelé rozhodli podpořit mimo jiné vyhlášením 19. ročníku Stipendijního programu, kterým od roku 2004 prošlo už 1114 úspěšných žadatelů. Z dalších podpořených programů jmenujme např. výkonnostní sport mládeže, obědy do škol nebo program Volný čas 2023 II, jehož nejhlasitějším podporovatelem je pirátský zastupitel Jan Kranda.

Ten zaznamenal úspěch i při projednávání bodu, kde se rozdělovaly volné finanční prostředky z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022, v jehož rámci byla navýšena podpora sociálních služeb protidrogové politiky. Jan Kranda po pochvale neskromně požádal o další navýšení vzhledem k situaci, kdy tato podpora je, v našem touto problematikou obzvláště postiženém kraji, vůbec ze všech krajů nejnižší. Další navýšení mu bylo přislíbeno.

Z dalších projednávaných bodů byla zajímavá informace o pomoci obci Dlažkovice, které byla nakonec poskytnuta návratná půjčka a obec tím byla osvobozena z dluhové pasti, díky níž nemohla prakticky vůbec fungovat. Všichni Piráti hlasovali pro půjčku.

V úplném závěru jednání, v bodě různé, došlo na výměnu názorů k plánu kraje redukovat spoje na trati Rybniště – Varnsdorf, což by město ve Šluknovském výběžku odřízlo od vlakového spojení s vnitrozemím republiky. V plánu je přechod na autobusovou dopravu z důvodu velmi vysokých nákladů a malé vytíženosti vlaků. Za Piráty k bodu vystoupil Jří Baudis a varoval před unáhleným rušením spojů na nedávno velmi nákladně rekonstruované trati. Pak také upozornil i na další tratě v podobné situaci.  Zastupitelstvo si nakonec vyžádalo podrobnější informace od dopravního odboru a vrátí se k tématu na červnovém zasedání.