Rozhodnutím ze dne 19. 2. 2016 Magistrát žádost odmítl. Dne 3. 3. 2016 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 4. 4. 2016 zrušil. Rozhodnutím ze dne 28. 4. 2016 Magistrát žádost odmítl. Toto rozhodnutí mi bylo doručeno až poté, co Ministerstvo vnitra přikázalo v opatření proti nečinnosti ze dne 20. 7. 2016 rozhodnutí doručit. Dne 28. 7. 2016 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 23. 8. 2016 zrušil. Rozhodnutím ze dne 9. 9. 2016 Magistrát žádost odmítl. Dne 12. 9. 2016 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 7. 10. 2016 zrušil. Rozhodnutím ze dne 27. 10. 2016 Magistrát žádost odmítl. Dne 31. 10. 2016 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 5. 1. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 2. 2. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 2. 2. 2017 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 9. 3. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 7. 4. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 10. 4. 2017 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 5. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 26. 5. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 26. 5. 2017 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 14. 6. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 7. 7. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 7. 7. 2017 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 3. 8. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 21. 8. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 21. 8. 2017 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 9. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 26. 9. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 26. 9. 2017 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 19. 10. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 9. 11. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 9. 11. 2017 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 12. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 27. 12. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 28. 12. 2017 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 19. 1. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 5. 2. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 12. 2. 2018 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 13. 3. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 4. 4. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 5. 4. 2018 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 24. 4. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 12. 6. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 18. 6. 2018 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 23. 7. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 7. 8. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 27. 8. 2018 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 17. 9. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 5. 10. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 18. 10. 2018 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 9. 11. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 29. 11. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 30. 11. 2018 jsem podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 20. 12. 2018 zrušil.

Rozhodnutím ze dne 22. 1. 2019 Magistrát žádost odmítl.

Každý z výše uvedených dokumentů byl rozesílán na dodejku všem účastníkům řízení. I kdyby vás nešokovalo naprosté pohrdání základy právního státu, stačí si spočítat, že jen na poštovném bylo z veřejných prostředků vynaloženo více než 40 000 Kč.