Zastupitelstvo Ústeckého kraje hlasy vládnoucí koalice schválilo rozpočet na rok 2021. Podle krajského radního pro oblast finanční Jana Růžičky může ještě do dubnového zasedání zastupitelstva rozpočet projít významnými změnami. Koaliční i opoziční strany byly vyzvány k připomínkám a předložení nápadů, jak naložit s nižšími příjmy a současnými škrty. 

ROZPOČET NA ROK 2021

Zastupitelstvo Ústeckého kraje hlasy vládnoucí koalice schválilo rozpočet na rok 2021. Podle krajského radního pro oblast finanční Jana Růžičky může ještě do dubnového zasedání zastupitelstva rozpočet projít významnými změnami. Koaliční i opoziční strany byly vyzvány k připomínkám a předložení nápadů, jak naložit s nižšími příjmy a současnými škrty.

Piráti oceňují, že se koalice snaží najít cestu, jak ušetřit na vnitřních nákladech, které by bez situace kolem koronaviru patrně potřebnými škrty neprošly. Odmítají ale, aby škrty v rozpočtu zavinily úpadek zejména autobusové dopravy v kraji a sociální oblasti.

„Rádi se budeme účastnit dalších diskuzí, jak navýšit některé z kriticky seškrtaných položek. Vnímáme, že je potřeba v této době velice aktivně hledat úspory. Vzhledem k tomu, že je pro nás nemožné se ztotožnit s mnohými ze škrtů, tak jsme ovšem nemohli rozpočet v této podobě aktivně podpořit. Připomínáme v tomto ohledu i hlasování hejtmana Schillera (ANO) ještě v pozici poslance, kdy na rozdíl od svého spolustraníka pana Vondráka z Moravskoslezského kraje nepodpořil návrh, aby krajům zůstalo více peněz.“

– Vít Rous, předseda pirátského zastupitelského klubu

„Výpadky příjmů zavinila samozřejmě koronavirová krize, ale také v pro kraj nepříliš příhodnou chvíli zrušení superhrubé mzdy. Kraj musí dál fungovat ve své obvyklé činnosti i tváří v tvář krizi – ať už jde o požadování dalších kompenzací od státu nebo šetření na správných místech,“ dodává Kateřina Stojanová (Piráti). „V tom druhém případě nám vadí, a říkáme to už dost hlasitě, rekordní počet uvolněných politiků v kraji a další personální náklady. To je přesně oblast, kde by se mělo šetřit primárně.“

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021

Zdroje: 21 581 021 000
Příjmy: 20 811 261 000
Z toho daně od státu: 5 328 693 000
Z toho transfery („průtokové peníze“ od státu): 14 885 438 000
Vlastní financování (zejména úvěry a prostředky z minulých let): 769 760 000
Výdaje: 21 581 021 000
Index oproti rozpočtu 2020: Rozpočet je cca o 3,5 procenta větší

„Aktuálně je velkou záhadou, jakým způsobem budou financovány opravy krajských silnic, protože v rozpočtu tato položka není definována.“

– Jiří Baudis

Zastupitelka Kateřina Stojanová se dlouhodobě věnuje zkoumání zbytečných výdajů institucí ve věci např. externích právních služeb a v souvislosti se schvalovaným rozpočtem zmínila například fakt, že by kraj měl postupovat způsobem „korunka ke korunce“. Narážela především na externí právní služby, za které kraj vydává i 74 000 měsíčně pro jednotlivce.

Ústy hejtmana Schillera se Pirátům pochopení pro tyto námitky příliš pochopení nedostalo, přesto předseda kontrolního výboru Jiří Baudis oznámil ještě na jednání zastupitelstva záměr prošetřit případně zbytečné utrácení kraje za externí právní služby, když disponuje právním oddělením.

K dalším aspektům schváleného rozpočtu se již dříve především z hlediska alokací peněz na dopravu a příspěvkové organizace věnoval právě Jiří Baudis v článku o dopadech koronaviru na tyto segmenty.

Kvůli škrtům a výpadkům příjmů bude kraj podle dostupných informací využívat 1,5 miliardový úvěr. Neutěšenou situaci s financováním dopravní obslužnosti budeme nadále sledovat.

„Nevíme, z čeho se budou opravovat komunikace ve správě kraje. Hrozí, že se doprava v kraji dostane do bludného kruhu, kdy se budou rušit různé spoje a dopravci, kteří už tak mají výpadky, budou mít tím menší motivaci udržovat určitou kvalitu a kvantitu, což povede samozřejmě k nižšímu zájmu o ty spoje, a tím zas bude míň cestujících a míň tržeb,“ uvedl Ing. Mgr. Jiří Baudis, který je garantem programových bodů pro Piráty a členem Krajského expertního týmu Doprava a před svým uvolněním pro krajský úřad pracoval v oboru.

Z diskuze na zasedání zastupitelstva vyplynulo, že se krajská koalice bude snažit omezit pouze spoje, které nezasáhnou nikomu do plánu „jet do práce nebo do školy“. Protiargumentem samozřejmě je, že se nedá předem odhadnout, které to přesně mají být, jelikož to nelze přesně určit. Tyto otázky tak zůstávají dále ve vzduchu a budou se řešit v pracovních skupinách a na dalších zasedáních.

Střípky z rozpočtu [zde v PDF]

 • Do Asociace krajů poslal kraj 900 tisíc korun jako příspěvek. Z výroční zprávy této organizace však není patrný rozpočet. Piráti se dále budou zabývat tím, co Asociace krajů s těmito penězi přesně dělá.
 • Odměny zastupitelů se snížily o třetinu kvůli koronavirové krizi.
 • Byl navýšen kapitál Krajské zdravotní.
 • Odbor školství, mládeže a tělovýchovy: Kritizujeme licence Microsoftu za 10 milionů korun, tématem se budeme dál zabývat.
 • Kraj podporuje výstavbu parkoviště pro kamiony ve Strategické průmyslové zóně Triangle u Žatce. Tento projekt bude stát 55 milionů korun a roční náklady 1,5 milionu se údajně pokryjí z parkovného. Piráti se na projekt podívají podrobně.
 • Fond investic a oprav je pouze poloviční oproti roku 2020.
 • Odbor strategie, přípravy a realizace projektů: Na sociální oblast putuje o 3,5 milionu Kč méně, na protidrogovou politiku jde pouze čtvrtina prostředků oproti roku 2020.
 • Program obnovy venkova musí počítat s odlivem prostředků ve výši 22,5 milionů korun, což je zhruba 90% pokles.
Rozpočet 2021

DALŠÍ BODY ZASTUPITELSTVA

Zdravotnictví

Pravidelným bodem se na zasedáních zastupitelstva stalo informování o stavu společnosti Krajská zdravotní, tentokrát vzhledem k situaci kolem očkování proti koronaviru doplněné aktuálními zprávami z této oblasti [článek o Předsednictvu KZ a Adamovi Vojtěchovi].

Stále se samozřejmě nacházíme ve složité epidemiologické situaci, která nás bude provázet ještě nějakou dobu. Páteřní síť nemocnic má mírný pokles v užívání standardních lůžek, komplikované případy ale neubývají a nemocnice jsou pod silnou zátěží pacientů s COVID. Zařízení krajské zdravotní měly k pátku 326 pacientů (vč. spolupracujících nemocnic). V některých nemocnicích bylo možné snižovat kapacity standardních lůžek – zatím ale není zcela jasné, jestli to je trend, nebo jen chvilková událost. V návaznosti na index R k 20. 1. ukazuje křivka menší pokles právě na těch standardních lůžkách. Pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči, se tento pokles netýká. Máme vytížená lůžka cca na 74 %, což je na tuto epidemiologickou situaci hodně,“ řekl v pravidelném hlášení Jindřich Zetek, předseda představenstva Krajské zdravotní.

K 22. lednu bylo na neschopence 286 zaměstnanců Krajské zdravotní – 23 lékařů, 150 sester a 113 ostatního zdravotnického personálu. Tento personál je potřeba u pacientů, místo toho jsou v karanténě.

Situace s pacienty a lůžky prozatím nevyžaduje otevírání dalších improvizovaných kapacit JIP. Přesto trvá vysoké zatížení intenzivní péče, Krajská zdravotní řeší transporty v rámci kraje, výjimečně i mezi kraji.

Kompletní hlášení a prezentaci z KZ naleznete ve videu výše nebo zde.

Vládní systém na registraci k očkování pro seniory nad 80 let provází velké problémy již od spuštění. Uživatelé si stěžují nejen na přívětivost systému – hovoří a píše anglicky vč. části rozhraní a mailů, které rozesílá, ale především na to, že bylo obtížné si v prvních dnech rezervovat termín a nyní jsou jejich termíny odsouvány.

Pirátský zastupitel Vladimír Vlach ze Žatce se zeptal na konkrétní příklad odložení očkování seniora o týden. Vyšlo najevo, že došly vakcíny, systém byl zablokován a registrace zpětně smazány. Odložení termínů očkování se týká přibližně tisícovky seniorů v Ústeckém kraji.

Finanční výbor

Lepší SPD v hrsti, nežli STAN na střeše. Uvolněným zaměstnancem kraje byl po šťavnaté diskuzi z vůle ANO, ODS a SPOJENCŮ zvolen hlasitý člen SPD.

Finanční výbor má za úkol provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo.

Několik měsíců od ustavujícího zasedání zastupitelstva došlo 25. ledna na volbu předsedy Finančního výboru.

Průběh rozpravy a hlasování můžete zhlédnout zde nebo ve videu níže. Dle výsledků krajských voleb a na základě faktu, že hnutí STAN se stalo nejsilnějším opozičním subjektem, se předpokládalo, že právě jemu tato kontrolní uvolněná funkce připadne. Kandidátem na funkci předsedy FV za hnutí STAN byl od začátku lídr Filip Ušák. Dle vyjádření SPOJENCŮ pro kraj (TOP09, Zelení a Jsme PRO! Kraj) se koalice dohodla již v listopadu, že tato volba nepřipadá v úvahu. I proto raději jak SPOJENCI, tak ANO a ODS hlasovali pro zástupce SPD. Přestože hejtman Schiller prohlásil, že nechává volbu na zastupitelstvu, odmítl (a s ním i celá koalice) tajné hlasování. Zcela zřetelně tak na základě osobních antipatií k Filipu Ušákovi zakódovaných v koaliční domluvě byla veřejnost svědkem smluveného hlasování pro zástupce SPD Dominika Hanka, člověka, který neváhá na svém facebookovém profilu sdílet xenofobní dezinformace. Pokrytectví v přímém přenosu pak vrcholilo komentáři Jiřího Řeháka (SPOJENCI) na sociálních sítích.

Dominik Hanko bude vykonávat funkci jako uvolněný zastupitel. Na podobných pozicích je odměna cca 91 000 Kč hrubého. Filip Ušák přitom deklaroval, že by funkci vykonával neuvolněně a šetřil by tím peníze pro kraj.

Vítek Rous (Piráti): „Podpořili jsme původního kandidáta na tuto opozici, neslyšel jsem jediný rozumný argument, proč by to neměl být Filip Ušák. Osobní antipatie by měly být vedlejší.“

Hejtman Schiller (ANO): „Proto jsme také říkali, že to necháme na zastupitelstvu, aby se sami zastupitelé rozhodli, komu věří a komu ne.“
Filip Ušák (STAN): „Navrhuji volit tajnou volbou, protože ta se mi zdá svobodnější.“
Hejtman Schiller: „To se mi nezdá jako svobodnější.“
Jiří Řehák (SPOJENCI): „Domluva byla na začátku listopadu, že pro Filipa Ušáka ruku nezvedneme.“
Dominik Hanko | Židovská grafika "mediální virus"
Řehák | Domluva proti Ušákovi

Ostatní

 • Zastupitelstvo probíralo dotace do Domoušic a Telnice (HASIČI 2019, pořízení cisternové automobilové stříkačky)
 • Asistenční vouchery Ústeckého kraje za 7 a půl milionu Kč, z 85 % to hradí Evropská Unie. Ústecký kraj nakoupí určité služby (poradenství, atp.) a na základě žádostí se tam hlásí různé subjekty (firmy, třeba i města). Pokud uspějí, dostanou poukázky na poradenství nebo jiné služby od poskytovatele.
 • Dotační program Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje: Dotace na podporu a stabilizaci mladých vědeckých pracovníků v našem kraji – studenti postgraduálu, alokace 1 milion Kč, především pro technické obory.
 • Byly přerozděleny dotační prostředky  v socilálních službách – kraj je získal z MPSV. Některým sociálním službám byla poskytnuta nižší dotační částka, než o kterou si žádaly (a to třeba i o výši přesahující 1 milion Kč). Piráti snížení nepodpořili a zdrželi se.
 • Změna termínu realizace kvůli COVID u Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020
 • Piráti podpořili body o vodním hospodářství a body pro podporu odpadového hospodářství obcí na období 2017-2025.
 • Změna zřizovací listiny Krajské majetkové. Kraj vykoupil nějaké parcely pro stavbu cyklostezky Ploučnice a žádá, aby jejich správcem mohla být na to zřízená Krajská majetková. Piráti byli pro.

Jedná se o posunutí termínů čerpání na některé sportovní akce, například jde o  Evropský pohár žen v házené.

Byly vypsány určité dotační programy pro sportovní kluby a akce. Tyto dotace z důvodu COVID nebyly vyčerpány.

Tyto subjekty požádaly o změnu smluv tak, aby tyto peníze byly převedeny na nejbližší možnou dobu, kdy se to bude moci vyčerpat a použít.

Po dlouhé diskuzi část zastupitelů chtěla, aby se peníze převedly (prodloužil se termín čerpání), vládnoucí koalice chtěla, aby se peníze zůstaly nevyplaceny a aby si subjekty a zájemci zažádali v letošním roce.
V tuto chvíli by ty prostředky mohly být pro subjekty důležité, nové žádosti by jen ztěžovaly administrativu celého procesu vyplácení.

Piráti se zdrželi hlasování o tom, aby se termín čerpání posunul a nemusel být striktně vázán na rok 2020, na jednu stranu Piráti chtějí subjektům čerpání peněz v nesnadných dobách umožnit, zároveň ale nejsme zastánci dotování profesionálních sportovních klubů z veřejných peněz.

To se netýká organizací, které se zabývají sportovní činností pro mládež.