Tohle je velmi vážná situace. Ve středu 10. března byl odvolán předseda představenstva Krajské zdravotní, největšího zdravotnického holdingu v Česku, Jindřich Zetek. Den před tím právě Zetek a s ním představenstvo odvolalo generálního ředitele (a koordinátora očkování proti COVID) Aleše Chodackého. To vše v situaci, kdy zdravotnictví v kraji kolabuje v důsledku koronavirové pandemie a máme jednu z nejslabších a nejhůře organizovaných očkovacích kampaní.

Důvod? Podle nejvyšších míst jde o neshodu na stylu řízení nemocnic. Během dosavadních jednání zastupitelstva Ústeckého kraje ale směrem k Zetkovi přicházela z koaličních míst jen samá chvála, a to například i od předsedy Výboru pro zdravotnictví Milana Rychtaříka (ANO). Odvolání Jindřicha Zetka přišlo den poté, co inicioval odvolání Aleše Chodackého z postu generálního ředitele.

„Představenstvo včera na můj návrh odvolalo generálního ředitele Chodackého, protože jsme zjistili, že pan ředitel Chodacki uzavřel fiktivní smlouvy, na jejichž základě se vyplácely statisícové částky jedné funkcionářce ANO, pravé ruce hejtmana paní Marschallové. Krajskou zdravotní stála tato paní s kvalifikací uklízečky více než 500 tisíc korun,“ řekl Zetek v rozhovoru pro server Hlídací pes.

To hejtman Schiller odmítá s tím, že paní Marschallová měla řádnou pracovní smlouvu na práci, kterou odváděla v rámci testování a zřizování očkovacích center včetně jejich koordinace. Na tuto práci ovšem nemá žádnou kvalifikaci. 

“Krajskou zdravotní stála tato paní s kvalifikací uklízečky více než 500 tisíc korun. Smlouvu jí zrušil až v době, kdy jsme dělali pravidelnou revizi nástupů a výstupů, na to konto jsme v představenstvu rozhodli jednomyslně, včetně Adama Vojtěcha, že pana doktora Chodackého musíme odvolat,” řekl právě odvolaný Jindřich Zetek s tím, že práce paní Marschallové byla vypsána “klasicky” na poradenství, přičemž údajně přišla do ANO z pozice uklízečky pizzerie.

“V průběhu volební kampaně i povolebního vyjednávání byla paní Marschallová vždy přítomna. Buď pana hejtmana vozila na místo setkání nebo rozhovoru třeba do České televize, nebo byla přímo přítomna jednání, kde měla do všeho vhled,” uvedla krajská zastupitelka Kateřina Stojanová (Piráti). 

“Požadujeme důkladné nezávislé prošetření práce paní Marschallové. Je potřeba prověřit všechny smlouvy a zejména to, zda vyplacené finance skutečně odpovídají odvedené práci. Pokud se prokáže, že tvrzení pana Zetka jsou pravdivá, musí hejtman Schiller okamžitě vyvodit osobní politickou odpovědnost za to, že v takto vypjaté situaci dopustil paralýzu vedení Krajské zdravotní, což už není ‘jen’ možná kauza Nagyová-Nečas 2 – toto jednání přímo ohrožuje životy lidí a kýžený plynulý průběh vakcinace,” dodala Stojanová, která je zároveň členkou Výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje.

Budeme s celou situací konfrontovat koaliční partnery ANO – ODS a SPOJENCE, od nichž budeme také požadovat jasné stanovisko. Doposud v hraničních případech vždy hejtmanovi ustoupili, např. v kontroverzním jmenování Dominika Hanka (SPD) do pozice předsedy Finančního výboru Ústeckého kraje.

Vývoj:

Tisková zpráva Hejtmana Schillera:

Rád bych uvedl na pravou míru lživé informace šířené Jindřichem Zetkem, které začal šířit po jeho odvolání z funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. K odvolání pana Zetka došlo kvůli dlouhodobé nespokojenosti s tím, jak celou organizaci spravoval a řídil. Jeho následné kroky mě ve správnosti tohoto kroku jen utvrdily a musím říct, že je to pro mě zklamáním především lidsky.

O tom, že paní Marschallová se společností Krajská zdravotní, a. s., spolupracuje na přípravě nejen velkokapacitních očkovacích center, ale přípravě celé očkovací struktury v našem kraji, jsem informován byl. Detaily spolupráce jsem neznal, ale považoval jsem to za pochopitelné vzhledem k jejím skvělým organizačním schopnostem a profesním zkušenostem, které prokázala desetiletou prací v sektoru zdravotnictví a pracovního lékařství. Smlouvu paní Marschallová ukončila sama, a to okamžitě po vzniku očkovacích míst.

I pro mě byla ale překvapením výše smluvního plnění, a proto jsem dnes o celé věci hovořil s novým předsedou představenstva panem Vojtěchem a požádal jsem ho, aby došlo k důslednému prověření nejen smlouvy paní Marschallové, ale všech poradenských smluv, a především jejich plnění. Právě to je totiž hlavním kritériem, podle kterého může Krajská zdravotní, a. s., posoudit, zda bylo plnění adekvátní proplacené částce.

Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Naše reakce:

Smlouvy pro asistentku a poradkyni hejtmana, podivné statisícové odměny a kumulace funkcí v největším poskytovateli zdravotní péče na území kraje, Krajské zdravotní a.s., ukázaly jediné – současné krajské vedení, v čele s hejtmanem Schillerem (ANO), není pro řízení kraje kompetentní a důvěryhodné, a to zejména v časech koronavirové krize, během níž má být stabilita krajského zdravotnictví jednou z významných priorit. Je třeba, aby v této krajské společnosti nyní proběhnul rozsáhlý a nezávislý audit, který však nesmí být vykonán nikým, kdo má k podezřelým, tedy hejtmanovi Schillerovi a jeho poradkyni Marschallové, jakékoliv osobní či politické vazby.

Hejtmanův návrh, aby byl audit proveden novým předsedou představenstva Adamem Vojtěchem, coby hejtmanovým spolustraníkem a bývalým poslaneckým kolegou, považujeme za krajně nešťastný. Výsledky tohoto auditu těžko budou respektovatelné, pokud ho vykoná kdokoliv z řad vládnoucího hnutí ANO, v duchu “vyšetřování v rodinném kruhu”.

Potvrdí-li se podezření, že hejtman Schiller vyplácel statisícové odměny z veřejných prostředků svým loajálním prostředníkům v Krajské zdravotní, a.s., přestože k tomuto neměl mandát a toto jednání by bylo proti veškerým pravidlům, budeme požadovat jeho okamžité odvolání. V době krize je třeba, aby se s veřejnými prostředky nakládalo maximálně spravedlivě, efektivně a transparentně a aby směřovaly do postižených oblastí, nikoliv ke kádrům ANO za jejich politickou loajalitu.

Kateřina Stojanová, krajská zastupitelka