Marschallová se zatím nechystá vracet peníze Krajské zdravotní, Zastupitelstvo kraje schválilo ukončení spolupráce s několika zahraničními regiony. Koronavirová krize slábne, kraj ji organizačně nezvládl. Bylo představeno Transformační centrum Ústeckého kraje.

KRAJ UKONČIL ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI S NĚKOLIKA REGIONY

Krajské zastupitelstvo odshoulasilo nejprve diskuzi, poté přímo usnesení o spolupráci s některými zahraničními regiony. V návaznosti nejen na kauzu Vrbětice, ale také na to, že spolupráce prakticky neexistovala, se kraj přestal družit s Vladimirskou oblastí v Rusku. Dále byla odvolána spolupráce s regiony v Bělorusku, Číně a Bosně a Hercegovině. O Rusku, potažmo Vrběticích a lidských právech se vůbec na zasedání strhla obšírná diskuze. V té se také ukázalo, jak i na volené zastupitele působí dezinformace, případně jak sami dezinformují a zastávají primárně nějaká ideologická stanoviska, a až poté mají v žebříčku hodnot praktičnost nebo bezpečnostní rizika.

KSČM zhodnotila, že na Ukrajině probíhá občanská válka vedená ukrajinskými nacionalisty, SPD si postěžovala, že jí z Evropské komise přišlo na stůl nařízení, které ji nutí příznivě zacházet s příslušníky LGBTQ+ s ‘penisy na zádech’ a Kateřině Stojanové (Piráti) bylo vyčiněno za to, jak může s důvěrou přistupovat k závěrům Rady OSN pro lidská práva, když v ní dodržování ženských práv posuzuje Saúdská Arábie. Zastupitelstvo ale samozřejmě řešilo také jak věci praktické, tak kauzu Marschallová.  

Záznam hlasování zastupitelů při zařazení diskuze o ukončení spolupráce s některými zahraničními regiony. V případě SPD šlo především o to, že chtěli připustit diskuzi, v níž se mohl např. zastupitel Jaroslav Foldyna, zevrubně vyjádřit.

Kontrolní výbor a Finanční výbor byly pověřeny zkontrolovat veškeré smlouvy na externí poradenství, které minulé a současné vedení uzavřelo. Mají na to čas do konce května.

OČKOVÁNÍ – CHAOS POKRAČUJE, ALE KRAJ HLÁSÍ ZLEPŠENÍ

Ústecký kraj – stále nefunguje očkování u praktiků, lidé z kategorií nejstarších stále mnohdy na dávku čekají, ale naočkována je spousta lidí mimo systém, mj. v kritizované „akci Kadaň“. Krajské vedení stále trvá na tom, že jsou a byly problémy v dodávkách. Odkazovat se lze na interpelaci poslance Františka Navrkala, jemuž ještě ministr zdravotnictví Jan Blatný odpověděl, že Ústecký kraj má špatnou koordinaci a málo očkuje. Kdyby, jak uvedl, poslali Ústeckému kraji vakcín víc, vedlo by to pouze k tomu, že by se jich víc válelo na skladě.

Praktici zatím nenaočkovali v Ústeckém kraji téměř žádné pacienty. Koordinátor očkování pro Ústecký kraj vykazuje předání vakcíny 152 ordinacím (máme asi 350 ordinací, jen 240 z nich se registrovalo k očkování a ve 152 ordinacích, kde vakcínu mají, byla registrována asi stovka pacientů).

Cílem Krajské zdravotní je očkovat plošně, aby nebyly žádné výjimky. Pro proočkování 70 % obyvatel je potřeba očkovat 450 000 osob. Podle toho se snaží kraj dohánět ztráty na konkrétních územích.

V prezentaci níže vidíte pocenta očkování ukazují plošné přerozdělování v jednotlivých oblastech. V Teplicích a v Kadani dochází k tlumení očkovací aktivity (byla tam dvě očkovací centra), jinak se snaží krajský koordinátor mít očkovací centrum v každé obci s rozšířenou působností. 

Tým koordinace očkování také řešil nevybavenost určitých očkovacích míst – nevyhovující prostory. Ty totiž musí splňovat jisté podmínky. Z nevyhovujících míst se plošně očkovací centra pomalu stahují jinam. Umístění velkokapacitních očkovacích center bylo schváleno Radou 31. 3. 2021.

 

V březnu probíhala diskuze o zapojení praktických lékařů, tento „spor“ dále pokračuje. Očkování praktiky u nás nefunguje tak, jako v jiných krajích. Praktičtí lékaři v tom vidí kalkul a finanční výhody pro krajské nemocnice – vakcínu považují za dostupnou, ale kvůli penězům od pojišťoven za vakcinaci si je raději nechají v očkovacích centrech. Hejtman ale naopak viní z “hamižnosti” na oplátku praktické lékaře, kteří se příliš nehrnou do účasti v očkovacích centrech kvůli tomu, že by jim stála ordinace a přišli by o peníze.

Krajská zdravotní, která plní v očkování naprosto klíčovou funkci, je stále stižena kauzou Marschallová (ANO). Vladislava Marschallová, dnes již bývalá asistentka a poradkyně hejtmana Schillera, si prokazatelně vykazovala práci pro hejtmana jako práci pro Krajskou zdravotní. KZ jí platila 130 000 Kč měsíčně za „organizaci očkovacích míst a PR“. Nikdo přitom příliš neví, co dělala a zainteresované osoby tvrdí, že s ní do styku nikdy nepřišli. 

„Paní Marschallová se zatím peníze vrátit nechystá,“

– Adam Vojtěch

V kraji se postupně ruší covidová lůžka. Z Ústeckého kraje jinam byl naposledy odvezen pacient do jiného kraje 29. 3., celkově bylo převezeno 45 pacientů. Situace v Ústeckém kraji se dále zlepšuje, i tak jsme ale jeden z nejpostiženějších krajů, což nám zatím brání otevřít např. mateřské školy. Klesají také čísla pracovní neschopnosti personálu nemocnic, počet je zhruba poloviční v porovnání s prosincem 2020.

Piráti kladou velký důraz na zlepšování zdravotnictví ve Šluknovském výběžku. Rumburská nemocnice má nakročeno k získání dotace ze dvou kanálů – půjde až o 400 milionů Kč, především z REACT-EU.

„Lužická nemocnice to potřebuje jako prase drbání,“ kvitovala to krajská zastupitelka a členka Výboru pro zdravotnictví Kateřina Stojanová.

PLÁN TRANSFORMACE – FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE

Plán spravedlivé územní transformace

Základním dokumentem pro čerpání z Fondu je Plán spravedlivé územní transformace. Tento plán spolu s operačním programem budou schvalovat útvary Evropské komise. Připravují to MMR, MŽP a uhelné regiony. Finalizace toho dokumentu bez strategických projektů byla plánována na duben 2021. Z úrovně Ústeckého kraje se s ICUK připravuje PTÚK – Plán transformace Ústeckého kraje. Plán se ale stále zpracovává, finanční alokace pro Ústecký kraj ještě není dokončena. 

TRANSFORMAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

Byl představen projekt transformačního centra Ústeckého kraje. To je projekt v Plánu transformace, s nímž přichází přímo Ústecký kraj. Kraj je stále ekonomicky postavený na velkých energetických/těžebních firmách, nedostává se mu menších inovativních firem, a o to především v Transformačním centru a celé této politice jde.

Transformační centrum bude spolupracovat s ICUK, Inovačním centrem Ústeckého kraje. Samo Transformační centrum by mělo sídlit v budově bývalé školy v Ústí nad Labem.

„Bylo řečeno, že v procesu a v úvahách o výběru místa se zvažovalo více lokalit a míst, bylo by dobré říci, že se uvažovalo i o Mostě a do budoucna je možné, že se budou služby rozvíjet do dalších obcí napříč krajem. Mně dává smysl tento institut decentralizovat, aby z toho měly benefit i další obce, ne pouze Ústí nad Labem,“ uvedl pirátský krajský zastupitel Lukáš Ryšavý.

„Česko nyní dostane přes 40 miliard z Fondu spravedlivé transformace, a jednotlivé projekty i většinu podmínek čerpání si určujeme sami. Je ale potřeba, aby peníze neskončily ve svěřenských fondech nebo kontraproduktivních megalomanských projektech. Potřebujeme větší množství projektů po celém kraji, jinak propásneme poslední možnost řízené transformace. Zánik těžby a navázaných odvětví nás totiž kvůli ekonomické nevýhodnosti čeká tak jako tak,“ komentoval Fond spravedlivé transformace jako celek krajský lídr Pirátů Lukáš Blažej.

Ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata opět představil činnost a výhledy ICUK

„Transformační centrum je určitě zajímavě pojatý projekt, který má potenciál být určitým základním bodem přeměny našeho kraje,“ uvedl Vít Rous, předseda pirátského zastupitelského klubu. „Kromě podpory podnikání, informačních a datových služeb, které jsou už víceméně dnešním standardem v rámci snah samosprávy i státu o regionální rozvoj inovací a startupů, bych osobně vypíchl pilíř zaměřený na revitalizaci území našeho kraje. Zapojit do plánování krajiny, měst, obcí a jejich návazností profesně a datově vybavenou instituci považuji za naprostý základ budoucího rozvoje. Dobrá práce s veřejným prostorem má potenciál přitáhnout jak turisty, tak i nové obyvatele kraje a zejména pak udržet ty stávající. V ošklivém prostředí se prostě jednorožci rodí těžko.“

DISKUZE – RŮZNÉ – DALŠÍ BODY ZASTUPITELSTVA

Kultura – Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Minulé vedení Ústeckého kraje odvolalo mj. ředitelku Galerie Benedikta Rejta v Lounech Alicu Štefančíkovou. Nové vedení kraje toto výběrové řízení ještě jako opozice kritizovalo, dnes se ale nemá do toho, aby bylo toto výběrové řízení nějak revidováno.  

„Rozhodně nekritizuji nové vedení Galerie, kritizuji proces. To vzbuzuje pochybnosti. Pokud nenapravíme proces, bude kritika pokračovat,“ uvedl Lukáš Ryšavý, pirátský zastupitel a člen Výboru pro kulturu a památkovou péči. Piráti jsou si vědomi, že GBR v minulosti byla vedena uzavřeně a v žádném případě nehorují za původní ředitelku galerie Štefančíkovou.

Středoškolský kampus ve Varnsdorfu

Před jednáním zastupitelstva jsme kontaktovali ostatní předsedy klubů ohledně investičního záměru na akci „VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf – středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy“. Předložili jsme, co v současném návrhu z vypracované studie považujeme za nevhodně řešené a vyzvali ostatní kluby, aby pro tento záměr v současné podobě nehlasovali. Naším cílem bylo v rámci diskuze přednést konkrétní argumenty a požadavky a společně nalézt řešení, které by umožnilo lepší výsledek.

Je možné, že současný návrh pouze odpovídá špatnému zadání a špatně definovaným podmínkám. Toto je potřeba prověřit. 

V okolí se nachází řada sportovních ploch a zařízení, proto je potřeba prověřit jejich kapacity a možnost využití. Za současné ekonomické situace není možné, aby kraj financoval výstabu zařízení, které by nemuselo být plně využíváno. Samotný návrh sportovní haly a hmotového řešení považujeme za narušení současné struktury. 

Návrh nového domova mládeže a administrativního sídla v okolí stávajícího objektu školy přináší přílišné zahuštění. Při opuštění záměru vybudování nové sportovní haly by vznikl prostor, který by umožnil lepší uspořádání navrhovaných objektů domova mládeže a administrativního sídla, vzešlých z požadavků příspěvkové organizace.

Do řešeného území v rámci studie spadají i okolní veřejná prostranství, která studie téměř či vůbec neřeší. Veřejný prostor  by měl být k užitku všem obyvatelům a návštěvníkům Varnsdorfu a proto jeho řešení nelze zanedbávat. 

Současná studie tak přináší návrh, který generuje nepříliš kvalitní urbanistické a architektonické řešení, nereflektuje lokalitu v rámci širšího centra obce a  příliš neřeší vazby v rámci širších vztahů.  

Poté, co pan radní Rieger stáhl tento materiál z jednání zastupitelstva, jsme přislíbili aktivní účast na komunikaci dalšího postupu, o kterém jsme zpravili i ostatní předsedy zastupitelských klubů.

Jako první krok by mělo dojít k prověření potřeby výstavby nové sportovní haly, ve formě analýzy, kterou by tento investiční záměr bylo možné podložit. 

V ideálním případě by bylo vhodné vypsat architektonickou soutěž dle regulí ČKA, ze které by vzešel návrh řešící danou lokalitu komplexně. V souvislosti s tímto by opět bylo potřeba prověřit všechny požadavky ze strany příspěvkové organizace i odboru tak, aby mohlo dojít k správnému vytvoření zadání. V rámci soutěže by také došlo k větší participaci obyvatel, kteří byly za současného procesu vynecháni.

Dalším naším návrhem bylo vypustit záměr výstavby sportovní haly a přistoupit k přípravě projektové dokumentace, zatímco by byla zpracována analýza její potřeby a využití. Vznikla by tak rezerva, kterou by v budoucnu bylo možno opět využít pro potřeby školy.

Problém veřejných prostranství a zeleně, který vypracovaná studie neřeší vůbec či nedostatečně by bylo možné vyřešit vypracováním nové studie pro řešení poze veřejných prostranství, která by poskytla hodnocení současné zeleně a návrh veřejných prostranství  s novou zelení. Pro garantování kvality by měl být požadavek na zpracovatele ve formě potřebné autorizace A3 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura“. 

V současné situaci je potřeba prověřit všechny možnosti s ohledem na plánovaný harmonogram. Naším cílem není jakkoliv blokovat investici do středoškolského kampusu, pouze klademe vyšší nároky na řešení a výsledek.

V souvislosti se záměrem Transformačního centra Ústeckého kraje byly diskutovány principy, jak přistupovat k architektuře a jak rozvíjet kraj v budoucnu. Současný návrh řešení středoškolského kampusu je v rozporu s většinou cílů, které si klademe. Generovat kvalitní veřejný prostor a urbanistická a architektonická řešení bychom měli již nyní. 

Lukáš Ryšavý:

„Naším cílem není jakkoliv blokovat investice do středoškolského kampusu ve Varnsdorfu, jak nám někteří opakovaně podsouvají. Pouze jsme chtěli upozornit na možné nedostatky současného návrhu s cílem dosáhnout lepšího řešení, ze kterého by měli benefitovat jak žáci a učitelé, tak i občané a návštěvníci Varnsdorfu. Věřím, že pro řešení obdobně významných záměrů je v budoucna třeba jít cestou architektonických soutěží.“

Odmítáme lži, které proti nám rozjeli především komunální politici SPD a Trikolóry. Jejich narativ, že boříme, ničíme a rušíme kampus ve Varnsdorfu, je směšný a nepravdivý.

Běloruské autobusy

Na základě veřejné soutěže na dodávku autobusů pro DSUK, zvítězila firma, která je dodá od Běloruské firmy MAZ. ÚOHS v tomto ohledu zamítl námitky ostatních dodavatelů. Ústecký kraj se rozhodl naplnit minimální smluvní podmínky na tuto dodávku, aby se nevystavil právním postihům definovaným ve smlouvě dodavatelem.